ممنون بابت این دیدی که به ما دادید و توضیحات واضح و شفاف اگر امکان دارد چند راه کار عملی هم بهمون بگید