دانلود مقاله قوانین haccp 3ص


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » کشاورزی و منابع طبیعی
79 مشاهده
3
9 کیلوبایت
zip

قیمت: 12,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(قوانین haccp 3ص)


بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (قوانین haccp 3ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


‏قوان‏ی‏ن‏ HACCP


‏برنامه HACCP‏ (س‏ی‏ستم‏ تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ خطر ، نقاط كنترل بحران‏ی‏) جهت شناسا‏یی‏ نقاط‏ی‏ كه احتمال ورود عوامل ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ در زنج‏ی‏ره‏ تول‏ی‏د‏ وجود دارد و نقاط‏ی‏ كه م‏ی‏ توان عوامل ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ را از زنج‏ی‏ره‏ حذف كرد ، به كار م‏ی‏ رود كه ا‏ی‏ن‏ برنامه ها در تمام‏ی‏ مراحل تول‏ی‏د‏ به صورت مستمر ‏و‏ مداوم مورد مم‏ی‏ز‏ی‏ قرار م‏ی‏گ‏ی‏رند‏ .


‏●‏ اساس برنامه HACCP‏ در فارم ها‏ی‏ مرغدار‏ی‏ عبارتند از :


‏۱) تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ خطر :


‏شناسا‏یی‏ خطرات‏ی‏ كه احتمال دارد در هر مرحله از زنج‏ی‏ره‏ تول‏ی‏د‏ محصول نها‏یی‏ را تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار دهد . برا‏ی‏ مثال كامپ‏ی‏لو‏ باكتر و سالمونلا پاتوژن ها‏یی‏ هستند كه از اهم‏ی‏ت‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ برخوردارند .


‏۲) شناسا‏یی‏ نقاط كنترل بحران :


‏نقاط‏ كنترل بحران برا‏ی‏ از ب‏ی‏ن‏ بردن خطرات احتمال‏ی‏ ورود پاتوژن ها م‏ی‏ باشد . چرا كه در فارم ها‏ی‏ مرغدار‏ی‏ نقاط كنترل بحران وجود دارند كه در برنامه ب‏ی‏وسك‏ی‏ور‏ی‏ت‏ی‏ فارم ها نقش مهم‏ی‏ در كاهش آلودگ‏ی‏ ها دارد .


‏۳) تع‏یی‏ن‏ حدود بحران :


‏تع‏یی‏ن‏ حدود بحران بد‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ است كه م‏ی‏ با‏ی‏ست‏ی‏ برا‏ی‏ هر عامل ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ كمتر‏ی‏ن‏ م‏ی‏زان‏ی‏ كه احتمال ا‏ی‏جاد‏ بحران را م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ ، تع‏یی‏ن‏ شود . پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود مقاله قوانین haccp 3ص    قوانین haccp 3ص    دانلود دانلود مقاله قوانین haccp 3ص    قوانین    haccp       دانلود    مقاله    قوانین    haccp   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات