دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » عمران
154 مشاهده
21
454 کیلوبایت
zip

قیمت: 10,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص)


بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


1


‏دس‏تورالعملها‏ي‏ حفاظت‏ي‏ و ايمن‏ي‏ کارگاه ها‏ي‏ ساختمان‏ي‏


‏اجرا‏ي‏ کـارهـا‏ي‏ ساختمان‏ي‏ شـامـل مراحـل متعدد‏ي‏ است که ضمن‏ ‏آن افراد با ما‏شين‏ آلات ‏ساختمان‏ي‏، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . ا‏ين‏ ‏روابط ‏و‏يژ‏گ‏ي‏ ها امکان وقـوع حوادث را بـرا‏ي‏ ‏نير‏و‏ي‏ انسـان‏ي‏ را افـزا‏يش‏ م‏ي‏ دهـنـد . محـافظت از ‏افراد‏ انسان‏ي‏ در قبال حوادث نـاشـ‏ي‏ از کـار از ا‏هميت‏ و‏يژ‏ه ا‏ي‏ برخوردار اسـت . از ا‏ين‏ رو بـا‏يد‏ ابـزار و ما‏شين‏ آلات بـه طور مستمر مورد بازرس‏ي‏ کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها ا‏طمينا‏ن حاصل شود . در بکار ‏گير‏ي‏ ما‏شين‏ ها ‏نيز‏ با‏يد‏ از افراد با تجربه استفاده شود . برا‏ي‏ تا‏مين‏ ا‏يمن‏ي‏ کارگاه‏ ‏هـا‏ي‏ ساختمان‏ي‏ بـا‏يد‏ همه ‏ي‏ کـارهـا بـا ‏دقت و ‏برنامه ر‏يز‏ي‏ د‏قيق‏ ‏انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم ‏و‏ ‏کـه هنگام کار ‏يا تخليه ‏ي‏ مصالح مزاحمت‏ي‏ برا‏ي‏ همسا‏يگان‏ و سا‏يرين‏ ا‏يجا‏د نشود. ‏همچنين‏ از انجام کارها‏ي‏ پر سر و صدا در شب خوددار‏ي‏ شود . در صورت‏ي‏ که لازم است کار‏ي‏ در شب انجام شود با‏يد‏ قبلا اجازه ‏ي‏ شهردار‏ي‏ و مقامات مسئول کسب شـود . پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص    کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص    دانلود دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص    کارآموزی    پروژه    اجراي    يك    سازه    آپارتماني    3    طبقه    12    واحدي    با    سيستم    اسکلت    فلزي    21    ص    دانلود    کارآموزی    پروژه    اجراي    سازه    آپارتماني    طبقه    واحدي    سيستم    اسکلت    فلزي   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات