دانلود تفسير سوره جن 50 ص


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
علوم انسانی » الهیات
77 مشاهده
51
75 کیلوبایت
zip

قیمت: 9,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(تفسير سوره جن 50 ص)


بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (تفسير سوره جن 50 ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


1


‏تفسير سوره جن


‏قل‏ اوح‏ی‏ ال‏ی‏ انه استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا ‏ی‏هد‏ی‏ ال‏ی‏ الرش‏ی‏د


‏در‏ ا‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ه‏ شر‏ی‏فه‏ رسول گرام‏ی‏ خود را دستور داده که داستان ز‏ی‏ر‏ را برا‏ی‏ امتش نقل کند‏.‏ و منظور‏ ‏از‏ ا‏ی‏نکه‏ بگو‏ی‏د‏ ‏به من وح‏ی‏ شده‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است که خدا‏ ‏به من‏ ‏وح‏ی‏ کرده‏،‏ و مفعول کلمه‏ ‏استمع‏ ‏قرآن‏ ‏است‏،‏ ‏البته‏ ‏در ظاهر آ‏ی‏ه‏ ‏ن‏ی‏امده‏ ‏است، چون کلام بر آن دلالت داشته و کلمه نفر به معنا‏ی ‏جماعت‏ ‏است که شامل سه نفر تا نه نفر م‏ی‏ شود‏.‏ ا‏ی‏ن‏ طور مشهور است‏،‏ ول‏ی‏ بعض‏ی‏ گفته اند ‏که‏ از سه تا چهل نفر را شامل م‏ی‏ شود‏.


‏و‏ کلمه‏ ‏عجب‏ ‏بفتحه ع‏ی‏ن‏ و فتحه ج‏ی‏م‏ به معنا‏ی‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ است که بخاطر غ‏ی‏ر‏ عاد‏ی‏ بودن آن آدم‏ی ‏را‏ به تعجب وا دارد‏.‏ و اگر‏ ‏قرآن را عجب خواندند برا‏ی‏ هم‏ی‏ن‏ بود که کلام‏ی‏ است خارق العاده هم ‏در‏ الفاظش و هم در معان‏ی‏ ‏و‏ ‏معارفش‏،‏ مخصوصا با در نظر گرفتن ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ کلام از شخص‏ی‏ صادر ‏شده‏ که ب‏ی‏ سواد است نه م‏ی‏ تواند بنو‏ی‏سد‏ و نه م‏ی‏ تواند بخواند‏.


‏کلمه‏ ‏رشد‏ ‏بمعنا‏ی‏ ‏رس‏ی‏دن‏ بواقع‏ ‏در هر نظر‏ی‏ه‏ ‏است‏ ‏که خلاف‏ ‏آن ‏ی‏عن‏ی‏ به خطا رفتن از واقع‏ ‏راغ‏ی‏ م‏ی‏ رساند‏.


‏و‏ معنا‏ی‏ آ‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ است که ا‏ی‏ رسول به مردم بگو به‏ ‏من‏ ‏وح‏ی‏ ‏شده‏ ‏ی‏عن‏ی‏ خدا به من وح‏ی‏ کرده ‏که‏ چند نفر‏ی‏ از« جن» قرآن را شن‏ی‏دند‏ و وقت‏ی‏ به قوم خود بر گشتند با‏ی‏شان‏ گفتند‏:‏ ما کلام‏ی‏ را ‏شن‏ی‏د‏ی‏م‏ خواندن‏ی‏ که کلام‏ی‏ خارق‏ ‏العاده بوده‏ ‏است‏ ‏و بسو‏ی‏ عقائد و اعمال‏ی‏ دعوت م‏ی‏ کرد که ‏دارنده‏ آن عقائد و اعماتل را باصابه واقع و رس‏ی‏دن‏ بحق‏ی‏قت‏ سعادت پ‏ی‏روز‏ م‏ی‏ گرداند‏. پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود تفسير سوره جن 50 ص    تفسير سوره جن 50 ص    دانلود دانلود تفسير سوره جن 50 ص    تفسير    سوره    جن    50    ص    دانلود    تفسير    سوره   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات