طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي آب معدنی


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » نساجی
1237 مشاهده
52
499 کیلوبایت
pdf

قیمت: 8,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 22
سایر فایل ها

طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي آب معدنی


مقدمه :
 آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود، اما از بین نمیرود.
هر گونه حیات محتاج آبمیباشد. مروري بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند
و شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدي
ترین عوامل فراگیري و استمرار آنها بوده است. افزایشتقاضا براي آب و اوجگیري رقابت
بین مصرف کنندگان مختلفموجب شده انسان براي ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازها و منابع
آبموجود مستقیما در وضعیتطبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره
و توزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهاي خود تغییر دهد . آب معدنی و آب شرب
بعنوان یکی از نیازهاي اساسی روزمره انسان و استمرار حیاتمیباشد . میزان نیاز روزمره هر فرد 1 تا
2 لیتر میباشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدنی سالم و
گوارا یکی از مهمترین فاکتورهاي مصرفآبمیباشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده
است. امروزه مصرف آب هاي بطري اي رواج بسیاري پیدا کرده است چرا که آبهایی که داراي
مواد معدنی غنی می باشند براي انسان مفید هستند .


 


 


 


فهرست
مقدمه 1
معرفی محصول 2
مشخصات کلی محصول 2
شماره تعرفه گمرکی 2
شرایط واردات 2
استانداردهاي ملی وجهانی 3
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 4
موارد مصرفو کاربرد 4
کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرفمحصول 8
اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 9
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرفکننده محصول 9
شرایط صادرات 10
وضعیتعرضه و تقاضا : 11
- 1-2 بررسی ظرفیتبهره برداري وروند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 11
- 2-2 بررسی وضعیتطرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دستاجرا 13
بررسی روند وارداتمحصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 15 85
بررسی روند مصرفاز آغاز برنامه 16
بررسی روند صادراتمحصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 16
بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 16
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 17
-4 تعیین نقاط قوت و ضعفتگنولوژیهاي مرسوم ( به شکل اجمالی ) در فرآیندتولید 23
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 23
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 24
-7 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 24
-8 وضعیتتامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 24
-9 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکاناتمخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح 24
-10 وضعیتحمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایتتعرفه گمرکی 27
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي


پرداخت و دانلود

برچسب ها : طرح اب    طرح اب معدنی    اب معدنی    بسته بندی    بسته بندی اب معدنی    طرح بسته بندی اب معدنی   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات