دانلود تحقیق فضای ابری و بهینه سازی ان


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
وب و برنامه نویسی » ASP.net
915 مشاهده
17
41 کیلوبایت
zip

قیمت: 3,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 22
سایر فایل ها

دانلود تحقیق فضای ابری و بهینه سازی ان


 


این مقاله         چالش خاصی برای دست یابی به چیدمان بهینه گردش کار سرویس موازی پرداخت. انفجار خدماتفضای ابری در دسترس انتخاب خدمات فضای ابری مناسب را برای مسائل غیر جزئی امکان پذیر می سازد. به سبب توازن بین زمان محاسبه سرویس ، هزینه اجرا ، و تاخیر انتقال داده ، جستجوی تعادل بهینه مشکل است. پیچیدگی گردش های کار جستجوی مسئله را سخت تر نیز می کند. در این مقاله به برنامه ریز گردش کار طراحی شده ای را شرح دادیم که توازن بین گردش های کاری موازی را مجددا در یک مسیر مناسب نشان دهد. فرض تجربی ما نشان داد که رویکرد   دارای درجه بندی است در حالیکه یک بهینه سازی منطقی را فراهم می کند.


این روند گردش کار مختصر wabt را با زیر وظایف S مجموعه ای از کاربریهای A، مجموعه ای از گره های محاسباتی R، و یا پارامترهایی برای تابع یوتیلیتی (استفاده utility) (معادله 1) به عنوان ورودی ها در نظر می گیرد. سپس خروجی های الگوریتم چیدمان گردش کار بهینه w* با زمان اجرای t* و هزینه c* پایان تا پایان بهینه خواهد بود. هر راس V یک ساختار V.D داده دارد که الگوها را برای هر یک از زیر وظایف حفظ می کند. Q صفت نزولی است که تمامی رئوس ذخیره شده را از طریق بر آورد استفاده یا یوتیلیتی V.u ذخیره می کند و ... یک ساختار درختی برای اثرات زیر گردش است که تمامی زیر گردش های موازی را حفظ می کند.


الگوریتم ابتدا مجموعه ای از الگوهای Wabt .DCSK کاندید برای هر زیر وظیفه SK هستند را بدست می آورد. همانطور که در ... اول در الگوریتم 1 نشان داده شده است. این حالت کاربریهای سرویس را در A درون گره های محاسباتی دردسترس نقشه برداری می کند که برای هر زیر وظیفه SK در R پروفایل آن تهیه شده است. بعد از این الگوریتم "هزینه و زمان قابل قبول محاسبه" خوانده می شود که هزینه و زمان هیوریستیک از SK تا مقصد را محاسبه می کنند.


در حلقه while، الگوریتم مسیرهای پیشنهادی را از طریق گسترش V جستجو می کند. تا زمانیکه تمامی الگوها Vbest.D به مقصد برسند، جایی که Vbest از Q به عنوان نقطه شروع بعدی جستجو انتخاب می شود. اگر راس گسترده قبلا یافت شده باشد، الگوریتم راسی را با استفاده یا یوتیلیتی کوچکتر انتخاب می کند. در نهایت در "بدست آوردن گردش کار بهینه Vbest" الگوریتم تا مقصد مسیر را دنبال می کند در حالی که الگوهای انتخابی را تا زیر وظایف نقشه برداری می کند.


هزینه و زمان قابل قبول برای محاسبه: الگوریتم 2 هزینه و زمان هیوریستیک را از هر Sk به مقصد بترتیب به صورت "زمان قابل قبول رفتن" ... و "هزینه قابل قبول رفتن" ... محاسبه می کند. الگوریتم زمان و هزینه هیوریستیک را به صورت Sk تعیین می کند در حالی که قبلا به صورت Wabt نشان داده می شد. برای اینکه زمان و هزینه هیوریستیک قابل پذیرش باشد (یعنی در مقدار آن اغراق نشده باشد) آنها را می توان به این صورت محاسبه کرد که بهترین شرایط را داشته باشند و دارای یک الگو ... است و دارای حداقل زمان و هزینه در میان تمامی کاندیداهاست و بین دو الگو هیچ تاخیر انتقال داده وجود ندارد.


زمانی که الگوریتم دوباره از مقصد بر می گردد، تمامی زیر وظایف انشعاب را ثبت می کند و هم زمان آنها را در زیر گردش W یکی کرده و w را در ... ذخیره می نماید. در عین حال بهترین زمان محاسبه محلی sk.t*│… را با استفاده از معادله 2 و بهترین هزینه محلی ...... با استفاده از معادله 5 محاسبه می کند.


محاسبه ... و .... در یک شاخه زیر وظیفه پیچیده است زیرا زیر درخت آغاز شده از زیر وظیفه شاخه می تواند دیگر زیر وظایف را نیز داشته باشد و زیر وظایف را بصورت زیر درخت یکی کند. به منظور محاسبه ... الگوریتم حداکثر زمان هیوریستیک را در میان زیر گردش ها همانطور که در معادله 6 شرح داده شد با استفاده از ضربدر حداکثر زمان زیر گردش ها (SK) بدست می آورد. برای محاسبه ... الگوریتم هم پوشانی زیر درختها را مورد بررسی قرار می دهد که به سبب یکی شدن ... زیر وظایف ایجاد شده است که این حالت منجر به افزایش هزینه اضافی می شود. از این رو، ابتدا زیر گردش ها را یکی کرده و سپس هزینه کلی زیر گردش ها را با استفاده از ...... (هزینه کلی زیر گردش ها) بدست می آورد


پرداخت و دانلود

برچسب ها : فضای ابری    هاست    هاست ابری    بهینه سازی    بهینه سازی فضای ابری   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات