دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » معماری
67 مشاهده
18
27 کیلوبایت
zip

قیمت: 14,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 45
سایر فایل ها


(معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص)

دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص
معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص
دانلود دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص
معماری
معاصر
ايران
پهلوی
دوم
و
بعد
از
انقلاب
18
ص
دانلود
مقاله
معماری
معاصر
ايران
پهلوی
انقلاب

بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.


 


‏معمار‏ی‏ معاصر ايران پهلو‏ی‏ دوم و بعد از انقلاب‏مقدمه


‏شروع‏ معمار‏ی‏ معاصر ايران را م‏ی‏ توان از حدود سال 1300 به بعد دانست اين زمان است كه در اثر تحولات سياس‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ جريان زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ ايران تغيير كرد سيما‏ی‏ شهرها‏ی‏ ايران محول شد و بناها‏ی‏ لازم برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ جديد مانند ادارات ، كارخانه ها ، بانكها ، ايستگ‏اهها‏ی‏ راه آهن ، دانشگاه و غيره و همچنين واحدها و مجموعه ها‏ی‏ مسكون‏ی‏ جديد در شهرها بوجود آمدند . اين بناها برخلاف بناها‏ی‏ پيشين كه معماران سنت‏ی‏ طراح‏ی‏ شده اند كه در ابتدا غير ايران‏ی‏ بودند و بتدريج ايرانيان‏ی‏ كه در مدارس معمار‏ی‏ خارج از ايران تحصيل كرده بودند و ب‏ه‏ دنبال آن فارغ التحصيلان اولين مدرسه معمار‏ی‏ در ايران در حدود سال 1320 نيز به آنها اضافه شدند . از همان ابتدا و از طراح‏ی‏ اولين آثار در معمار‏ی‏ ايران دو جريان مواز‏ی‏ هم پديد آمد يك جريان كه هيچگونه توجه‏ی‏ به ميراث فرهنگ‏ی‏ گذشته ايران نداشت و جريانها‏ی‏ معمار‏ی‏ معا‏صر‏ جهان را با يك دوره تاخير و به صورت‏ی‏ غير ماهرانه تقليد م‏ی‏ كرد و جريان ديگر‏ی‏ كه كوشش داشت هر چند سطح‏ی‏ اما رابطه خود را با معمار‏ی‏ گذشته ايران باق‏ی‏ نگاه دارد . البته هر دو‏ی‏ اين جريانها كه تا به امروز در ايران ادامه دارند موفقيت چندان‏ی‏ بدست نياوره اند . آن ب‏خش‏ از معمار‏ی‏ كه دنباله رو‏ی‏ جريانها‏ی‏ معمار‏ی‏ معاصر جهان بودند به علت عدم ارتباط‏ی‏ كه با آن داشتند و با توجه به تاخير‏ی‏ كه در انتقال مبان‏ی‏ و اصول اين معمار‏ی‏ به ايران صورت م‏ی‏ گرفت و بالاخره به علت عدم تسلط بر اين اصول و بد فهم‏ی‏ آن صرفا به تقليد ناشيانه جريانها‏ی‏ ‏معمار‏ی‏ معاصر جهان پرداختند و جريان ديگر‏ی‏ كه معمار‏ی‏ گذشته ايران و پيوند با آن را مطرح م‏ی‏ كرد نيز عمدتا به تقليد سطح‏ی‏ و ساده لوحانه و در موارد‏ی‏ زننده از معمار‏ی‏ گذشته ايران بسنده كرد . پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص    معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص    دانلود دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص    معماری    معاصر    ايران    پهلوی    دوم    و    بعد    از    انقلاب    18    ص    دانلود    مقاله    معماری    معاصر    ايران    پهلوی    انقلاب   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات