دانلود مقاله نمادگرایی درادبیات فارسی


دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
فنی و مهندسی » سایر رشته های فنی و مهندسی
220 مشاهده
3
14 کیلوبایت
zip

قیمت: 8,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 22
سایر فایل ها


(نمادگرایی درادبیات فارسی)


محصول *نمادگرایی درادبیات فارسی* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.


 


‏نمادگرایی درادبیات فارسی


‏شعرنودرسالهای اولیّه ی انقلاب همانند دیگرقالب ها متأثرازشرایط وسیاست ،غالبا بافت وبیانی شعارگونه ومحتواگرا داشت وکمتربه جنبه های فرمالیستی وزیبایی شناختی،گرایش وتوجه نشان می داد.شعر،در دوران بازتاب روح جمعی وانعکاس محرّکات وپدیده های اجتماعی بود.


‏« دلیل اصلی اختراع شعر نو،فشارغیرعادی دیکتاتوری بر بدنه ی روشن فکری این مرزوبوم ازبیرون وتجدّد طلبی این بدنه از درون بود.» درواقع شعرنو ، به وجودآمد تاشاعران بتوانند درآن اختناق ِمخوف،صحبت های اساسی خود رابیان کنند.مسائل سیاسی واجتماعی همیشه جزء دغدغه های دائمی ذهن بیشتر شاعران بوده وهست وبه همین خاطر، بسامد بالایی از نمادهارادرآثارشاعران به ویژه شاعران نوپردازمشاهده می نماییم.بیان امروزی شعرنوبرای مفاهیم دشوارامروزی واردصحنه شده است.شاعردر این دوره مفاهیم ارزشمند خودرا در قالب نمادها بیان می نماید.


‏ازآنجایی که نمادگرایی در ادبیات فارسی سابقه ی دیرینه ای دارد ونیزاصولا« نمادگرایی» ابتدا در شعرآغازگردیده وسپس به هنرنمایش سرایت نموده؛بسیاری ازادیبان فارسی به زبان نمادها سخن گفته اندو ازاین زبان برای بیان مفاهیم خود بهره برده اند.نمادگرایی یکی ازباستانی ترین، پردامنه ترین وشاید زیباترین شیوه هایی است که انسان به کمک آن ها درون مایه ی پرتکاپوی « خیال»،« اندیشه»،« شهود» خود را به صورت« هنر» آفریده است.


‏نمادگرایی که حدود یکصدسال پیش درفرانسه پدیدآمد، درآغاز واکنشی نسبت به طبیعت گرایی به شمارمی آمد.همانگونه که درشعرهای نیما مشاهده می نماییم، نیما نیز در شعرهای خود از طبیعت الهام گرفته وازمفاهیم طبیعت‏ ‏ به عنوان نماد بهره برده است.


‏شناخت وکاربرد نمادها درادبیات وهمه ی هنرها کاری ژرف،گسترده،ظریف وپیچیده بوده است نه فقط درادبیات وهنرها بلکه کتاب های مقدّس همه ی ادیان وبرخی ازکتب فلسفی وعرفانی نیزسرشارازنمادهامی باشند.


‏درقلمروسمبولیسم ونمادگرایی،شاعرانتظارداردکه خواننده ازمجرای زبان پرنمادونشانه ی شعربه گستره ی معناهای مختلف راه یابد،همانگونه که «ویلیام اَمپسن»- شاعرومنتقدانگلیسی ‏–‏ دراثرمشهور خود با عنوان «هفت گونه ابهام» معتقداست،معنای هرشعربرحسب میزان ابهام نهفته در واژگان آن تغییرمی پذیرد.ازآنجاکه هر واژه می تواند هاله ای ازدلالت های معنایی داشته باشد به همین ترتیب تأثیرشعربرذهن خواننده نیزمی تواند متعددوگوناگون باشد. پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود مقاله نمادگرایی درادبیات فارسی    نمادگرایی درادبیات فارسی    دانلود دانلود مقاله نمادگرایی درادبیات فارسی    نمادگرایی    درادبیات    فارسی    دانلود    مقاله    نمادگرایی    درادبیات    فارسی   


*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر


دسته بندی ها
تبلیغات