عضویت در سایت
راهنمای عضویت
ثبت نام در سایت به منزله قبول کردن قوانین سایت است.
با ثبت نام در سایت:
- فایل های قابل دانلود خود را بفروشید.
- فایل های دیگران را خریداری کنید.
- در مسابقات شرکت کنید.